Sensa Emilia Tiagra

Sensa Emilia Tiagra

Afmontage:Shimano Tiagra

Maat: 48 (51-54 komen eind oktober)

1,099.00